کتابچه اصول کشت سلول و بافت

ترجمه شده به سفارش شرکت آرکا پژوهان آریانا

اصل کتاب متعلق به شرکت اینویتروژن

مقدمه

کتابچه اصول کشت سلول و بافت به عنوان مقدمه‏ ای بر اصول کشت سلولی شامل مباحثی مانند آشنایی با الزامات آزمایشگاهی مختص آزمایشات کشت سلولی، ایمنی آزمایشگاه، تکنیک‏های ضدعفونی کردن و شناسایی آلودگی میکروبی کشت‏های سلولی و همچنین اصول مقدماتی بر روش‏های پاساژ دادن، ذوب و فریز کردن سلول‏ها ارائه شده است.

اطلاعات و دستورالعمل‏های ارائه شده در این کتابچه بر روی رده‏های سلولی (محدود یا پیوسته) متمرکز است و بنابراین از پرداختن به آزمایشات و تکنیک‏های مرتبط با کشت اولیه از جمله جداسازی و تجزیه بافت‏ها صرف‏نظر شده است. لازم به ذکر است گرچه اصول آزمایشات کشت سلولی شباهت‏های خاصی با هم دارند، اما شرایط کشت سلولی برای هر نوع سلول بسیار متفاوت است. رعایت نکردن شرایط کشت مورد نیاز برای یک نوع سلول خاص می‏تواند منجر به بیان فنوتیپ‏های مختلف شود. بنابراین توصیه ما آشنایی با رده سلولی مورد علاقه و سپس پیروی دقیق از دستورالعمل‏های ارائه شده با هر محصولی را که در آزمایشات خود استفاده می‏کنید، می‏باشد. مطالعه‏ی این کتابچه به محققین و دانشجویان رشته‏های بیوتکنولوژی، پزشکی مولکولی، سلولی کاربردی، ایمونولوژی، هماتولوژی، بیوشیمی و میکروب شناسی توصیه می‏شود.

 

 

 

 

شرکت آرکا پژوهان آریانا

دانلود بفرمایید.

                                                                                                                                                     

لینک دانلود: اصول کشت سلولی