ظروف کشت سلول و بافت آپا

شرکت آرکا پژوهان آریانا اولین تولید کننده ظروف کشت سلول و بافت در ایران میباشد. تولیدات این شرکت اعم از فلاسک های T25 و T75  درب فیلتر دار  برای کشت سلول های چسبنده و نچسب میباشد. همچنین این شرکت پتری دیش های کشت سلول و باکتری با سایزهای 3.5، 5.5، 8 و 10 سانتی را برای استفاده در کشت سلول و کشت باکتری تولید مینماید. همچنین در آینده نزدیک پلیت های استریپ 96 خانه، پلیت 96 خانه کشت سلول و پلیت کشت سلول 6 خانه به مجموعه محصولات این شرکت اضافه خواهد گردید.

فلاسک تی 25 برای سلول های معلق

فلاسک تی 25 فیلتر دار برای سلول های معلق

 1. فیلتر 0.22 میکرونی
 2. استریل شده با اشعه گاما
 3. عاری از هر نوع آنزیم
 4. تولید شده با مواد مدیکال گرید
فلاسک تی 25 فیلتردار

کشت سلول HFF2  بر روی فلاسک تی 25 چسبنده آپا

 1. FBS 10%
 2. Pen strep 1%
 3. بعد از گذشت 48 ساعت
 4. تراکم 80 درصدی
 5. زوم 40
فلاسک تی 25 فیلتردار

فلاسک تی 25 فیلتر دار چسبنده

 1. فیلتر 0.22 میکرونی
 2. تیمار شده برای اتصال سلول های چسبنده
 3. استریل شده با اشعه گاما
 4. عاری از هر نوع آنزیم
 5. تولید شده با مواد مدیکال گرید
فلاسک تی 25 فیلتردار

فلاسک تی 75 فیلتر دار چسبنده

 1. فیلتر 0.22 میکرونی
 2. تیمار شده برای اتصال سلول های چسبنده
 3. استریل شده با اشعه گاما
 4. عاری از هر نوع آنزیم
 5. تولید شده با مواد مدیکال گرید
فلاسک تی 25 فیلتردار

درب فیلتردار 0.22 میکرونی

 1. جهت جلوگیری از ورود آلودگی های میکروبی/قارچی/ویروسی
 2. ضد آب
 3. استریل شده با اشعه گاما
 4. عاری از هر نوع آنزیم
 5. تولید شده با مواد مدیکال گرید
فلاسک تی 25 فیلتردار

فلاسک تی 75 فیلتر دار برای سلول های معلق

 1. فیلتر 0.22 میکرونی
 2. استریل شده با اشعه گاما
 3. عاری از هر نوع آنزیم
 4. تولید شده با مواد مدیکال گرید
فلاسک تی 25 فیلتردار

پتری دیش 3.5 سانتی کشت سلول و کشت باکتری

 1. نوع تیمار شده مناسب کشت سلول
 2. دارای لبه در بدنه برای برداشتن و نگهداشتن مطمعن تر
 3. نوع عادی برای کشت باکتری و کشت سلول های نچسب
 4. استریل شده با اشعه گاما
 5. عاری از هر نوع آنزیم
 6. تولید شده با مواد مدیکال گرید
فلاسک تی 25 فیلتردار

طراحی برجسته گی برای براداشتن و نگه داشتن مطمعن تر 

 1. نوع تیمار شده مناسب کشت سلول
 2. دارای لبه در بدنه برای برداشتن و نگهداشتن مطمعن تر
 3. نوع عادی برای کشت باکتری و کشت سلول های نچسب
 4. استریل شده با اشعه گاما
 5. عاری از هر نوع آنزیم
 6. تولید شده با مواد مدیکال گرید
فلاسک تی 25 فیلتردار

پتری دیش 5.5 سانتی کشت سلول و کشت باکتری

 1. نوع تیمار شده مناسب کشت سلول
 2. دارای لبه در بدنه برای برداشتن و نگهداشتن مطمعن تر
 3. نوع عادی برای کشت باکتری و کشت سلول های نچسب
 4. استریل شده با اشعه گاما
 5. عاری از هر نوع آنزیم
 6. تولید شده با مواد مدیکال گرید