فلاسک تی 75

مشخصات کلی و جزئی فلاسک کشت سلول تی 75 و باید و نباید های کشت سلول و بافت داخل این مدل فلاسک های کشت سلول توضییح داده شده است.  در بحث کشت سلول، استفاده از فلاسک و پتری های کشت سلول بسیار اهمیت دارد و کیفیت این ظروف از اهمیت بالایی در کار آزمایشگاهی برخوردار است.

توضییحات کامل را در ویدیو زیر میتوانید راجب به نحوه استفاده از فلاسک کشت سلول مدل تی 75 ببینید.

فلاسک کشت سلول مدل تی 25

در ویدیو زیر میتوانید نحوه استفاده از فلاسک تی 25 و مشخصات کامل این ظرف رو مشاهده کنید.

اصول کشت سلول و بافت